Luxe automatisk bom
-En rejäl bom med många tillval

Luxe är en rejäl, automatisk vägbom som är mycket enkel att installera. Det finns ett stort utbud av tillvals-utrustning och styrning som kan anpassas för att möta alla typer av behov. LED-belysning (tillval) gör bommen synlig även under det mörka vinterhalvåret.

Bommen levereras komplett med rostfritt och lackerat
bomhus med integrerat styrskåp, bomrör i aluminium, 
styrkort, IR fotoceller, ingjutningsplatta, bomstör med integrerad fotocell och varningslampa.

Alla typer av styrenheter går att koppla till Luxe, och du väljer själv om öppning ska ske via fjärrkontroll, tidur, kodläsare eller via annat passagesystem. Luxe kan komp-letteras med ett stort urval av illäggsprodukter för att passa alla ändamål och behov. Om det finns ett befintligt passagesystem kan bommen lätt anslutas till detta.

Rapid automatisk bom
-Sveriges snabbaste bom?

Rapid är en snabböppnande automatisk vägbom som är idealisk att använda på högt trafikerade infarter där köbildning lätt uppstår. Bommen har en lägsta öppningstid på 1,9 sekunder vilket förhindrar att passagen blir en flaskhals om det är mycket trafik.

Bommen levereras komplett med bomhus (Grafit/
lackat), integrerat styrskåp, bomrör i aluminium, 2 st. fotoceller samt mottagarklyka. Kontrollenheten är
placerad i toppen av bommen vilket gör att det är enkelt
att installera och utföra service arbeten på bommen.

Alla typer av styrenheter går att koppla till Rapid, och
du väljer själv om öppning ska ske via fjärrkontroll,
tidur, kodläsare eller via annat passagesystem. Rapid
kan kompletteras med ett stort urval av tilläggs-produkter för att passa alla ändamål och beho v.